https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2022/05/Afbeelding1-artikel-IR-1280x720.jpg

De naweeën van Corona, algehele schaarste en de oorlog in Oekraïne, met ongekend harde handelssancties, leiden tot een explosieve stijging van de kosten van (bouw)materialen, energie, grond- en brandstoffen. Kan een leverancier zo’n kostenstijging, bij een vooraf overeengekomen prijs, één op één doorberekenen aan zijn zakelijke afnemer?