Jurist

Fedja Kuburic

E-MAIL
kuburic@kampsvanbaar.nl
TELEFOON
046 - 420 56 60
Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt, betrouwbaarheid en afspraken nakomen, dat is voor mij belangrijk

Ik studeer aan Tilburg University en ga mij in mijn Master verdiepen in het Sociaal Zekerheidsrecht. Sinds mei 2019 ben ik als fractie-ondersteuner actief voor de politieke groepering gob en vanaf april 2020 ben ik tevens actief als voorzitter van het Rode Kruis Sittard e.o. Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt binnen onze gemeente en om mee te denken. Met het Sociaal Zekerheidsrecht ben ik aanraking gekomen tijdens mijn werk als vrijwilliger bij een rechtswinkel en tijdens mijn stage bij KampsVanBaar Advocaten. Na een succesvolle studentstage ben ik per 1 september 2019 begonnen als juridisch medewerker op het gebied van Sociale Zekerheid. Het vele contact met de cliënten en het procederen liggen mij erg goed en ik wil mij verder toeleggen op het verlenen van rechtsbijstand in Wmo/Wlz/Jeugdwet-zaken en zaken aangaande de Participatiewet. Rechtvaardigheid is mijn grootste drijfveer en ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat het individuele belang wordt beschermd.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: