Advocaat - Curator

mr Jeroen Gorissen

E-MAIL
gorissen@kampsvanbaar.nl
TELEFOON
046 - 420 56 60
Een beelddenker met focus op het eindresultaat

Ik ben gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. De nadruk in het ondernemingsrecht ligt op overnames, opzetten van samenwerkingen en nieuwe structuren en begeleiding van contractprojecten, ook in de hernieuwbare energie, waardoor als vanzelf ook de affiniteit met bouw(gerelateerde) contracten ontstaat. Binnen het insolventierecht treed ik veelvuldig als curator op. Tot slot adviseer ik op specifieke aandachtsgebieden in de zorg met betrekking tot inkoop, samenwerking met ketenpartners en financiering.

Kennis heb ik opgedaan en doe ik op door het gevolgd hebben van specialisatieopleidingen van Insolad (Grotiusacademie, Financiële economie voor curatoren, en de vervolgopleidingen), opleidingen op het gebied van overnames, nieuwe en herstructurering, het bedenken voor klanten van constructies in de hernieuwbare energie en het opdoen van jarenlange ervaring, niet alleen puur juridisch, maar ook vanuit mijn achtergrond in de zorg.

Problemen (ook de juridische) staan niet op zich; oplossingen worden bereikt door het probleem en zijn context samen te nemen en vanuit een mensgerichte zakelijke aanpak toe te werken naar een einddoel. Ik ben een beelddenker met focus op het eindresultaat, samen met de klant. Daarbij denk ik graag out of the box. Het serieuze karakter van het werk relativeer ik met humor. 

Jeroen Gorissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance betaling

Ondernemingsrecht

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2021/02/logo_insolad.png
Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: