AanbestedingenContracten en aansprakelijkheidZorgaanbieders die actief zijn binnen de Westelijke Mijnstreek opgelet!

4 juni 2021

Zorgaanbieders die actief zijn binnen de Westelijke Mijnstreek opgelet! 

Vóór donderdag 17 juni 2021 10:00 uur moet de inschrijving voor inkoopprocedure van Wmo-zorg zijn ingediend. De zorgaanbieders die met ingang van 1 januari 2022 willen contracteren met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek dienen zich in te schrijven binnen de voormelde termijn. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor de duur van drie jaar. Tussentijdse inschrijving is slechts in bepaalde voorgeschreven gevallen mogelijk. Zorg er dus voor dat u de boot niet mist!

De zorgaanbieders wiens inschrijving is afgewezen dienen binnen zeven kalenderdagen na de dag van verzending van de afwijzing een kort geding aan te spannen bij de rechtbank Limburg.

Houd de termijnen in acht. Wanneer er vragen bestaan rondom de inkoopprocedure of bent u het ergens niet mee eens, neem dan contact op met KampsVanBaar Advocaten.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: