https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-januari-59-1280x720.jpg

Het vormt een vast onderdeel van vele arbeidsovereenkomsten: het concurrentiebeding. Uit recent onderzoek blijkt dat naar schatting zo’n 37% van de Nederlandse beroepsbevolking gebonden is aan een concurrentiebeding.[1] Dit komt neer op 3,1 miljoen werknemers! Tegelijkertijd worden er relatief weinig gerechtelijke procedures gevoerd rondom het concurrentiebeding.