Advocaat | Curator | Mediator

ADVOCAAT

KampsVanBaar Advocaten denkt mee, geeft advies, voorkomt geschillen maar kan ook voor u procederen.

Onderneming

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Ondernemingsvormen en structuren
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contract
 • Geschillen aandeelhouders
 • Jaarrekeningen
 • Financiering en zekerheden
 • Privacy (AVG)
 • Intellectueel eigendom

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-Gorissen.jpg
JEROEN
GORISSEN

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Ingrid-van-Rooij.jpg
INGRID
VAN ROOIJ

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Glenn-van-der-Heijden.jpg
GLENN
VAN DER HEIJDEN

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Julie-de-Ree.jpg
JULIE
DE REE

advocaat

Arbeid, zorg, onderwijs en pensioen

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Ontslag
 • Reorganisatie
 • Sociale zekerheid
 • Zorg en Gezondheid
 • Onderwijs
 • Pensioen

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Nicole-Laumen.jpg
NICOLE
LAUMEN

advocaat/mediator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Ben-van-Meurs.jpg
BEN
VAN MEURS

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Linda-Meys.jpg
LINDA
MEYS

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/04/KVB-januari-80.jpg
FEDJA
KUBURIC

juridisch medewerker

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/06/KVB-Ivo-Gijssen-scaled.jpg
IVO
GIJSEN

juridisch medewerker

Contracten en aansprakelijkheid

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Overeenkomsten
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-Gorissen.jpg
JEROEN
GORISSEN

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Ingrid-van-Rooij.jpg
INGRID
VAN ROOIJ

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Glenn-van-der-Heijden.jpg
GLENN
VAN DER HEIJDEN

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Julie-de-Ree.jpg
JULIE
DE REE

advocaat

Personen en familie

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Echtscheiding en relatiebeëindiging
 • Alimentatie
 • Erkenning, gezag en omgang
 • Adoptie
 • Voornaamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Erfrecht
 • Mediation

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Natalie-Statnik.jpg
NATALIE
STATNIK

advocaat/mediator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Caroline-Habets.jpg
CAROLINE
HABETS

advocaat

Vastgoed

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Huur
 • Bouw
 • Buren

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-Gorissen.jpg
JEROEN
GORISSEN

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

Faillissement

Korte opsomming werkzaamheden:

 • Bedrijven in moeilijkheden
 • Crediteurenakkoord
 • Faillissement
 • Lopende faillissementen

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-Gorissen.jpg
JEROEN
GORISSEN

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marlon-Woisch.jpg
MARLON
WOISCH

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Glenn-van-der-Heijden.jpg
GLENN
VAN DER HEIJDEN

advocaat

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Julie-de-Ree.jpg
JULIE
DE REE

advocaat

CURATOR

Bij KampsVanBaar Advocaten zijn drie curatoren werkzaam die regelmatig door de rechtbank in faillissementen worden benoemd. 

Schuldeisers en werknemers

Indienen vordering:
Uw vordering op een failliet waarvan een van onze advocaten curator is kunt u per e-mail indienen via faillissementen@kampsvanbaar.nl.

Werknemers:
Op de website van het UWV kunt u informatie vinden over het aanvragen van een uitkering en uw rechten en plichten.

Verslaglegging:
Verslagen van rechtspersonen worden gepubliceerd in het centraal insolventieregister

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Franco-Kamps.jpg
FRANCO
KAMPS

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-van-Baar.jpg
JEROEN
VAN BAAR

advocaat/curator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Jeroen-Gorissen.jpg
JEROEN
GORISSEN

advocaat/curator

MEDIATOR

Mediation kan een oplossing bieden bij zowel zakelijke als persoonlijke conflicten. Behoud van de relatie tussen partijen is daarbij altijd de inzet.

Mediation

Met mediation helpen de mediators van KampsVanBaar partijen weer echt en constructief met elkaar in gesprek te komen en samen de optimale win-winoplossing te bereiken. Partijen bepalen met elkaar de oplossing en houden zo maximale invloed op het resultaat.

Onder leiding van een objectieve, onpartijdige mediator gaat u met elkaar in gesprek. De mediator informeert u over de juridische aspecten van de zaak en begeleidt het onderhandelingsproces. Niet zozeer de standpunten die partijen verdeeld houden, maar de achterliggende gezamenlijke belangen komen daarbij aan bod. U heeft beiden een actieve rol en alle ruimte om uw creativiteit te benutten in het zoeken naar een oplossing. Uiteraard dragen wij zorg voor een goede vastlegging van de gemaakte afspraken.

De voordelen van mediation zijn: snel, informeel en minder kostbaar dan een gang naar de rechter. Acceptatie van een gezamenlijk bereikte oplossing  is maximaal. Na mediation kunt u zich weer richten op de toekomst.

Bent u benieuwd of uw geschil geschikt is voor mediation of heeft u andere vragen, dan kunt u bij de mediators van KampsVanBaar terecht.

ONS WERKZAAM TEAM

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Nicole-Laumen.jpg
NICOLE
LAUMEN

advocaat/mediator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Natalie-Statnik.jpg
NATALIE
STATNIK

advocaat/mediator

https://www.kampsvanbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/KVB-Marieke-Terpstra.jpg
MARIEKE
TERPSTRA

advocaat/mediator

Contact KampsVanBaar Advocaten

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: